U kunt de eventueel aanwezige verzekering bij de verzorging van de uitvaart door Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding gewoon aanspreken om de kosten te dekken. U bent nimmer verplicht om de uitvaart te laten verzorgen door uw uitvaartverzekeraar.

Als u dat prettig vindt, bied ik u voorafgaand aan de uitvaart inzicht in de kosten. Dit doe ik door het opstellen van een heldere begroting en het voortdurend helder communiceren over de financiële consequenties van de keuzes die u wilt maken.

Praten over kosten vind ik heel normaal en ik denk graag mee vanuit uw budget.