Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verwerkt persoonsgegevens van u als u aan ons opdracht verstrekt voor het begeleiden van een uitvaart en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens van de opdrachtgever:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Indien de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verstrekt, kan de uitvaart niet worden begeleid.

Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • 
U te kunnen bellen of mailen  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • 
Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • 
Wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het doen van aangifte van overlijden bij gemeenten, aangifte begraving of cremeren, aanvraag uitvaartviering en onze belastingaangifte.
  • Het afhandelen van uw betaling.

Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miekegreveling.nl

Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@miekegreveling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij hierna contact met u op om dit te vergewissen. Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding gebruikt cookies op haar website.

Onze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018
Contactgegevens:
Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding
Engerink Es 9
7541 CE Enschede